Log Center R7

Trenčiansky kraj, Dunajská Streda, Kostolné Kračany

Log Center R7 –  všeobecné informácie

Lokalita

Priemyselný park sa nachádza v Dunajskej Strede - jednom z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich miest Slovenska v ekonomickom a kultúrnom centre regiónu. Nachádza sa v blízkosti hlavnej regionálnej železničnej trate (Bratislava - Dunajská Streda - Komárno) a hlavného cestného spojenia s rozvojovými mestami ako Bratislava (40 km), Trnava (57 km) alebo Győr v Maďarsku (39,6 km). Letisko Bratislava sa nachádza 40 km západne od nehnuteľnosti a železničná nákladná stanica sa nachádza len 3 km od industriálneho parku.

Popis parku

Industriálny park sa skladá z troch hlavných budov a poskytuje celkovo 163 dockovacích zariadení. Svetlá výška hál sa pohybuje v úrovni 10-12 m, pričom nosnosť podlahy je 10 t/m2. Vďaka svojej výhodnej polohe je park ideálnym distribučným uzlom pre domácich a medzinárodných poskytovateľov logistiky, dodávateľov automobilového priemyslu prvého stupňa, ako aj klientov e-commerce.

Nájom: Kontaktuje nás

Technická špecifikácia

Status
Vo výstavbe, Existujúce, Plánované
Existujúci parkový priestor
57 981 m²
Plánovaný priestor
8 566 m²
Rozostavaný priestor
30 733 m²
Cieľový priestor
97 280 m²
Voľné miesto
0 m2

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Log Center R7 –  detailné informácie (3 sklady)

Building 1

Status
Vo výstavbe
Trieda
Energetická certifikácia
Celková plocha
30 733 m²
Voľné miesto
0 m2
Stĺpcová mriežka
12 × 24m
Sprinklery
nie
Svetlá výška
12 m
Únosnosť podlahy
5t/m2 t/m²

Building 2

Status
Existujúce
Trieda
Energetická certifikácia
Celková plocha
57 981 m²
Voľné miesto
0 m2
Stĺpcová mriežka
12 × 24m
Sprinklery
nie
Svetlá výška
12 m
Únosnosť podlahy
5t/m2 t/m²

Building 3

Status
Plánované
Trieda
Energetická certifikácia
Celková plocha
8 566 m²
Voľné miesto
0 m2
Stĺpcová mriežka
12 × 24m
Sprinklery
nie
Svetlá výška
12 m
Únosnosť podlahy
5t/m2 t/m²

Prenájom skladov v regióne