TITRANS - Drážovce

Nitriansky kraj, Nitra, Drážovce

TITRANS - Drážovce –  všeobecné informácie

Lokalita

Industriálny park TITRANS - Drážovce sa nachádza v Nitre v bezprostrednej blízkosti závodu JLR. Park má prístup ku nákladnej cestnej automobilovej doprave a taktiež železničný terminál určený pre priemyselný park. Zároveň má napojenie na medzinárodnú dopravnú sieť, ktorá umožňuje komfortnú distribúciu a dodávku tovarov do okolitých susedných metropol.

Popis parku

Projekt TITRANS bude pozostávať z novostavby vrátnice, administratívno-sociálnej budovy, výrobno-skladovej haly, s ňou súvisiacich inžinierskych sietí, areálových obslužných komunikácií, parkovacích a spevnených plôch ako aj z realizácie zelene (sadových a vegetačných úprav).

Nájom: Kontaktuje nás

Technická špecifikácia

Status
Vo výstavbe
Existujúci parkový priestor
— m²
Plánovaný priestor
— m²
Voľné miesto
0 m2

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

TITRANS - Drážovce –  detailné informácie (1 sklad)

Hall

Status
Vo výstavbe
Trieda
Energetická certifikácia
Celková plocha
10 000 m²
Voľné miesto
0 m2
Stĺpcová mriežka
12 × 24 m
Sprinklery
áno
Svetlá výška
10 m
Únosnosť podlahy
5 t/m2 t/m²

Prenájom skladov v regióne